Je rijbewijs B behalen? Hervormingen in de 3 gewesten

 

Het Vlaams Gewest heeft sinds 2017 een hele reeks nieuwe bepalingen ingevoerd voor het rijexamen en de rijopleiding.

Het Waals Gewest, dat het theoretisch examen in januari 2018 verstrengde, heeft de opleiding en het praktisch examen sinds 1 juli 2018 ook gewijzigd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten slotte is een belangrijke hervorming gestart. Op 30 april 2018 voerde het al enkele wijzigingen door en op 1 november 2018 volgen er nog enkele.

Wat wijzigt er?

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Op het theoretisch examen worden voor zware overtredingen 5 punten afgetrokken in plaats van 1 zoals bij een lichte fout. Om te slagen moeten kandidaten minimaal 41/50 halen. Vanaf 2 zware overtredingen zijn ze dus niet geslaagd.

 • Kandidaten kunnen het theorie- en praktijkexamen in het Nederlands of in het Frans afleggen. Degenen die geen van beide talen beheersen, kunnen het examen afleggen in het Engels of in het Duits bijgestaan door een tolk.

 • Kandidaten die betrapt worden op fraude of de orde verstoren tijdens het theoretisch of praktisch examen, kunnen een sanctie oplopen. In beide gevallen zijn de kandidaten niet geslaagd voor het examen. Bovendien mogen ze geen nieuwe poging ondernemen:

  • Gedurende 1 jaar in geval van fraude
  • Gedurende 6 maanden in geval van ordeverstoring

 • Keuze uit 4 praktische opleidingstrajecten.

 • Een EHBO-opleiding is verplicht.

 • De kandidaat moet een risicoperceptietest op computer afleggen vóór de proef op de openbare weg.

 • Begeleiders krijgen een praktisch handboek. De kandidaat-bestuurders zelf moeten een logboek bijhouden.

Waals Gewest

 • Het theoretisch examen omvat enkele nieuwe vragen, zoals de effecten van vermoeidheid, risicoperceptie en de juiste reflexen bij een ongeval.

 • Voor zware overtredingen worden eveneens 5 punten afgetrokken. Vanaf twee zware overtredingen is de kandidaat dus niet geslaagd voor het theoretisch examen.

 • De opleiding is moeilijker geworden zowel voor de vrije begeleiders (omkadering van de begeleider en de kandidaat, logboek, 1 500 km oefenen alvorens het praktijkexamen te kunnen afleggen …) als via de rijschool.

 • Kandidaten moeten een verplichte risicoperceptietest op computer afleggen voor ze aan het praktisch examen mogen deelnemen.

 • Kandidaten hebben een vaardigheidsattest nodig om hun voorlopig rijbewijs zonder begeleider te kunnen halen.

Vlaams Gewest

 • Kandidaten moeten minimaal 9 maanden (in plaats van 3) oefenen met hun voorlopig rijbewijs voor ze het praktijkexamen kunnen afleggen.

 • Vrije begeleiders moeten een opleiding volgen.

 • Bij zware overtredingen worden 5 punten afgetrokken in plaats van 1, bij lichte fouten 1 punt.

 • Het praktijkexamen omvat 6 precieze manoeuvres (bijvoorbeeld keren in een smalle straat).

 • De kandidaat moet een risicoperceptietest op computer afleggen vóór de proef op de openbare weg. De proef op de weg omvat een vaardigheidstest zelfstandig rijden. De kandidaat moet een bestemming bereiken zonder instructies van de examinator.

 • Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk dat beginnende bestuurders een terugkommoment moeten bijwonen onder 3 voorwaarden. Het gaat om een opleiding van 4 uur die de bestuurders moeten volgen 6 tot 9 maanden nadat ze slaagden voor het praktijkexamen.

Je vindt alle details van deze wijzigingen en andere informatie op de website van GOCA (Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs).

Bron: goca.be